ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Η ΕΡΓΟΣΚΑΛ αναλαμβάνει με εξειδικευμένο προσωπικό, την τοποθέτηση των σκαλωσιών με απόλυτη ασφάλεια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος. Πρωταρχικός στόχος, είναι η έγκαιρη παράδοση του έργου, με το μεγαλύτερο συντελεστή ασφάλειας. Οι σκαλωσιές ενοικιάζονται ανά τ.μ. και με το μήνα, αφού πρώτα προηγηθεί η αυτοψία του έργου και η μελέτη του σχεδίου.