ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ

Με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων, την άμεση εξυπηρέτηση (τοποθέτηση εντός 1 εβδομάδας) και τις προσιτές τιμές, παρέχουμε την υπηρεσία της ενοικίασης σκαλωσιάς σε εταιρείες, επαγγελματίες και ιδιώτες. Δυνατότητα δυναμικής εξυπηρέτησης 50.000τ.μ. μεταλλικών ικριωμάτων.

 Η μεταφορά των σκαλωσιών γίνεται με ιδιόκτητα οχήματα της εταιρείας και καλύπτουμε όλη την Δυτική Ελλάδα .Διαθέτουμε μεταλλικά ικριώματα ειδικά με αλλαγή επιπέδου εργασίας. Όλα τα ικριώματα της εταιρίας μας είναι πιστοποιημένα όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία και διαθέτουν βεβαίωση εξέτασης τύπου και δήλωσης πιστότητας, με τις σχετικές προδιαγραφές.